فرم درخواست مشاوره اختصاصی

حتما مشخصات خود را کامل پر کنید.

با ارسال این فرم شما با قوانین مشاوره ما موافقت می نمایید.

بعد از تکمیل فرم مسئول محترم روانسای با شما تماس خواهد گرفت و تایمی را جهت مشاوره تلفنی، اینترنتی و یا حضوری برایتان ترتیب خواهد داد.

هزینه هر جلسه مشاوره، رواندرمانی بسته به مشاور و موضوع مشاوره از 50 تا 160 هزار تومان متغییر می باشد.