شما با استفاده از وب سایت، کانال های خبری و اطلاع رسانی گروه روانسای، ارسال ایمیل، تماس تلفنی، موافقت خود را با موارد زیر اعلام می نمایید:

1: قوانین هر یک از بخش های گروه متناسب با حریم مربوطه تنظیم گردیده و منعکس خواهد گردید و این تغییرات در این صفحه و یا صفحات مربوط به بخش مربوطه قرار خواهد گرفت.

2: اطلاعات شما نزد گروه روانسای محرمانه تلقی می شود.

3: گروه روانسای مجاز است از اطلاعات ارسال شده توسط شما در مقاصد آموزشی و پژوهشی با عدم افشای مشخصات فردی شناسنامه ای شما استفاده نماید.

4: قوانین و مقررات ممکن است بدون اعلام قبلی تغییر یابند بدیهی است در این صورت وظیفه بررسی قوانین حریم خصوصی بر عهده کاربر خواهد بود.

5: مسئولیت هر نوع استفاده از خدمات مشاوره ارائه شده توسط متخصصین گروه روانسای بر عهده استفاده کننده می باشد.

6: متخصصین و مشاوران مورد تایید روانسای در لیست جداگانه در وب سایت این گروه در اختیار عموم قرار می گیرد.

با تشکر گروه روانسای

این مطلب را به اشتراک بگذارید.