آقای محمد بزرگپور

کارشناس ارشد روانشناسی

فیلدهای مورد علاقه و مشاوره:

تربیت و فرزند پروری، اضطراب ، مشکلات و مشاوره تحصیلی

 

آقای سید سجاد ثمرقندی

کارشناس ارشد روانشناسی

فیلدهای مورد علاقه و مشاوره:

اختلالات کودکان، اختلالات وسواس و خواب بزرگسالان، فرزندپروری

 

آقای محمد دوچرخه ساز

کارشناس ارشد روانشناسی

فیلدهای مورد علاقه و مشاوره:

مشاوره پیش از ازدواج و خانواده، روانپویشی فشرده کوتاه مدت، مشکلات کودکان و نوجوانان ، اختلالات بالینی

 

آقای صادق ملایی

کارشناس ارشد روانشناسی

فیلدهای مورد علاقه و مشاوره:

اختلالات شخصیت ، زوج درمانی، خانواده درمانی ، روانپویشی فشرده کوتاه مدت

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید.